ZARZĄD

 

 

 

                                                               Zarząd:

                                 

                                 2019-2023

 

                    

              Bożena Bąk   -  Prezes

              Bożena Haracz -Wiceprezes   

              Joanna Paruszewska - członek Zarządu

              Przemysław Krawiec - członek Zarządu

              Jarosław Bąk  - członek Zarządu

 

 

 

Komisja Rewizyjna:

 

                Marzanna Dacyk- Przewodnicząca

                Lesław Gałaszkiewicz  -członek komisji 

                Zbigniew Serwetnicki - członek komisji

 

 

 

 

 

 

STATUT - plik do pobrania 

 

 

 WNIOSEK O CZŁONKOSTWO ZWYCZAJNE OOZBAD - plik do pobrania